รัฐบาลโอไฮโอ John Kasich คัดค้านบิลในวันศุกร์ที่จะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นสำหรับครอบครัวผู้ตอบโต้คนแรกที่เสียชีวิตเพราะผู้ร่างกฎหมายยึดติดกับบิลเพิ่มขึ้น $ 13,000 จ่ายสำหรับตัวเองตามรายงาน

Read More

บริการทำความสะอาด การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ การรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้สะอาด สะดวก และถูกสุขลักษณะ เอสเอ็น มีการพัฒนารูปแบบการทำความสะอาดให้เหมาะสมกับธุรกิจที่หลาก หลายของลูกค้า เราได้มีการนำเทคโนโลยี / นวัตกรรมใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ ที่ทันสมัย และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับคนและสิ่งแวดล้อม เข้ามาช่วยในการ ทำงานด้วย เราให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความ สามารถ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อที่จะส่งมอบบริการต่าง ๆให้กับ.

Read More