อุทาหรณ์สยอง!2เด็กน้อย เลิกเรียนไปนั่งเล่นในกองเสาปูนข้างโรงเรียนเคราะห์ร้ายถูกทับขาหวิดขาด ครู-กู้ภัยเร่งช่วยนำส่งรพ.อาการสาหัส เมื่อวันที่ 17 ม.ค. เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างคุณธรรมชัยภูมิ ได้รับแจ้งว่ามีเด็กนักเรียนถูกกองเสาปูนกลิ้งลงมาทับได้รับบาดเจ็บสาหัส อยู่ภายใน บริษัทโทรคมนาคม จำกัด เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ จึงระดมเจ้าหน้าที่พร้อมหน่วยรถกู้ชีพจากโรงพยาบาลชัยภูมิรุดไปตรวจสอบ

Read More

โฮงเจ้าฟองคำ เดิมเป็นบ้านพักของเจ้าศรีตุมมา หลานของเจ้ามหาวงศ์ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 11 สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2384-2400 และตกทอดมาถึงเจ้าฟองคำ แต่เดิมตัวโฮงเป็นไม้สักประกอบด้วยวิธีใส่สลักไม้หลังคามุงแป้นเกล็ด ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกระเบื้องดินขอ บนประตูซึ่งเชื่อมต่อระหว่างหน้าโฮง ใต้ถุนเรือน เป็นที่ทอผ้าและทกิจกรรมต่างๆ เป็นที่สาธิตการทอผ้าและย้อมผ้า

Read More

องค์การสหประชาชาติให้นิยามผู้สูงอายุ หมายถึง ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging soiety) เป็นสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) เป็นสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ

Read More