โฮงเจ้าฟองคำ

โฮงเจ้าฟองคำ เดิมเป็นบ้านพักของเจ้าศรีตุมมา หลานของเจ้ามหาวงศ์ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 11 สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2384-2400 และตกทอดมาถึงเจ้าฟองคำ แต่เดิมตัวโฮงเป็นไม้สักประกอบด้วยวิธีใส่สลักไม้หลังคามุงแป้นเกล็ด ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกระเบื้องดินขอ บนประตูซึ่งเชื่อมต่อระหว่างหน้าโฮง ใต้ถุนเรือน เป็นที่ทอผ้าและทกิจกรรมต่างๆ เป็นที่สาธิตการทอผ้าและย้อมผ้า

นอกจากนี้ยังเป็นที่จำหน่ายผ้าทอและของที่ระลึก ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาภายใต้การดูแลของ อ.ภัทราภรณ์ ปราบริปู ทายาทของเจ้าฟองคำเป็นผู้ดูแล ค่าเข้าชมฟรีเปิดวันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 09.00 –17.00 น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand