การส่งเสริมประเทศให้กับสตรีทั่วโลก

ในปีพ. ศ. 2549 จำนวนผู้หญิงเดินทางมายังประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 16.9 ล้านคน คิดเป็น 52% ของผู้เข้าชม (32.5 ล้านคน) นี่เป็นครั้งแรกที่จำนวนผู้เข้าชมหญิงทะลุจำนวนผู้เข้าชมชาย นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยกำลังอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องในการส่งเสริมประเทศให้กับสตรีทั่วโลก เรารู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงที่ผู้หญิงเหล่านี้เป็นที่ยอมรับคำเชิญของเรา

ผู้คนนับล้านที่เข้าถึงผ่านผู้ติดตามสื่อสังคมออนไลน์จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเพิ่มความสำเร็จในแคมเปญนี้ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรกับผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการสื่อสารของเราคือ Amazing Thailand: Open to the New Shades ผู้หญิงไม่เพียง แต่มีกำลังซื้อมากขึ้น แต่มักเป็นผู้ตัดสินใจหลักสำหรับจุดหมายระยะเวลาพักและงบประมาณ